Olomouc 2015

Vezeme domů bronzové medaile.

Sestava: Pospíšil - Kotrla, Fendrich, Tomášek, Heiník, Janita, Potůček, Spurný, Polášek, Maďák, Kelnar

Konečné pořadí:
1. Západočeská univerzita v Plzni
2. Univerzita Palackého Olomouc
3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
4. České vysoké učení technické v Praze
5. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
6. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno